Nederlandse les

Paul Cammaert, bestuurslid van de Ned School, laat weten dat er komend schooljaar nog plek is voor nieuwe leerlingen.

Een paar uurtjes per week (dinsdag na schooltijd en evtl. ook zaterdag) wordt er les gegeven in Nederlandse taal en cultuur, in woord en schrift. Van groep 1 t/m groep 8, vanaf 4 jaar dus. Het onderwijs vindt plaats in de International School.

Meer info www.nederlands-onderwijs-hamburg.de.

Dieser Beitrag wurde unter Prikbord veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.