Schoolleider gezocht

STICHTING Nederlands Onderwijs Hamburg zoekt parttime SCHOOLLEIDER (M/V) PER 1 FEBRUARI 2019.
WIJ ZIJN: een school voor basisonderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) voor groep 1 t/m 8 in Hamburg. Tevens zij wij recent gestart met een peutergroep. Wij geven parttime les aan ongeveer 45 kinderen in de leeftijd van 2,5 t/m 12 jaar. Onze lessen vinden plaats op de International School Hamburg op dinsdagmiddag van 15.15-17.45 uur. Daarnaast zijn er 2 toets-zaterdagen (’s ochtends). Er wordt les gegeven in kleine gecombineerde groepen. Tevens organiseren we evenementen en maken we uitstapjes met een Nederlands cultureel tintje. Wij volgen de ontwikkelingen van het taalonderwijs in Nederland op de voet en werken daarvoor intensief samen met de Stichting NOB (Nederlands Onderwijs Buitenland). Ons doel is een zo goed mogelijke aansluiting op het Nederlands Onderwijs te kunnen garanderen bij terugkeer naar Nederland.
WIJ ZOEKEN: een ervaren en enthousiaste schoolleider (m/v) die zorg draagt voor de dagelijkse leiding van de NTC-school. Hij of zij is in samenwerking met het bestuur verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen en implementeren van het schoolbeleid op de korte en middellange termijn (tot max. 5 jaar). De schoolleider geeft leiding aan een klein team van bevoegde leerkrachten en geeft daarnaast in principe ook zelf incidenteel les. In de invulling van deze sturende rol verwachten wij een grote mate van eigen inbreng.
WIJ BIEDEN: een stimulerende Nederlandse les-en leeromgeving in het Westen van de Hansestad Hamburg (die Perle des Nordens) binnen een gemotiveerde Nederlandse gemeenschap. Hierdoor beleeft u in het buitenland een stukje Nederland. Naast onderwijskundige ervaring doet u ervaring op in het leiddinggeven op een school in het buitenland met de daarbij behorende unieke kenmerken zoals gedifferentieerd lesgeven, contacten met internationale families en uitwisseling van ervaring met collega’s over de hele wereld.
FUNCTIEPROFIEL: Taken Schoolleider:
 Geeft leiding aan een team van 5 bevoegde leerkrachten: werving, inwerken, coachen, motiveren en verstrekken van onderwijsrelevante informatie.
 Leidt de maandelijkse teamvergadering, inclusief de voorbereiding en opvolging.
 Is – in overleg met het bestuur – verantwoordelijk voor het aanname- en plaatsingsbeleid van nieuwe leerlingen en voor de jaarlijkse teamformatie en groepsindeling.
 Stelt in samenwerking met het bestuur beleidsdocumenten op zoals het (jaarlijks) onderwijskundig budget, de jaarkalender, de schoolgids, het jaarverslag en eens in de vier jaar een schoolplan.
 Organiseert de jaarlijkse ouderavond.
 Organiseert de bestellingen van school-, les- en toetsmateriaal en coördineert de leerlingenzorg en de halfjaarlijkse toetsing.
PROFIELEISEN:
 Besluitvaardigheid en aantoonbare kwaliteiten in het coördineren van de activiteiten van en het aansturen van een klein team van professionals.
 Goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 Zelfstandige en gestructureerde werkwijze.
 Enthousiasme en creativiteit.
 Bij voorkeur een pedagogische opleiding; PABO- of gelijkwaardig diploma is een pré.
 Ervaring als leerkracht in het (basis)onderwijs is een pré.
DIENSTVERBAND:
Wij bieden een parttime contract aan van gemiddeld 5 uur per lesweek met ingang van 1 februari 2019.
De werving & selectie voor deze vacature verloopt direct met de Stichting NOH in Hamburg. Bij interesse kunt u uw sollicitatiebrief met Curriculum Vitae voor deze functie opsturen naar het NOH-bestuur tot uiterlijk 20 december 2018:
Fleur van den Herik – den Otter (voorzitter bestuur NOH)
E-mail: voorzitter@nederlands-onderwijs-hamburg.de
Website: www.nederlands-onderwijs-hamburg.de
Op basis van gesprekken met geschikte kandidaten streven wij naar een afronding van de
sollicitatieprocedure uiterlijk 31 januari 2019.

Dieser Beitrag wurde unter Nieuws veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.